Menu

Retningslinjer for brug af billeder

Billederne i denne billeddatabase tilhører Foreningen Spejderne og kan frit bruges til redaktionelle formål.

Billederne skal krediteres "foto: Foreningen Spejderne".

Hvis en fotograf er angivet med billedet, skal fotografen krediteres med navn.

Billederne må ikke sælges eller på anden måde videregives til tredjemand uden Foreningen Spejderne tilladelse.